Pārlekt uz galveno saturu

Ētikas komiteja

Attēls
LFA EK

Ētikas komiteja savu darbu sāk 2020. gada 9. maijā. Tās sastāvā ir 6 LFA biedri un galvenais uzdevums ir pārraudzīt un kontrolēt ar ētiku saistītus jautājumus Latvijas fizioterapeitu darbībā.

Ētikas komitejas pilnvaras:

  • LFA Ētikas komiteja var izskatīt, ievērojot konfidencialitāti, jebkuru fiziskās vai juridiskās personas iesniegumu un sūdzību ar medicīnas ētiku saistītajos jautājumos, kas attiecas uz Latvijā praktizējošu fizioterapeitu darbību un ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju izmantošanu, un rezultātus paziņot ieinteresētajām personām.
  • LFA Ētikas komiteja izskata iesniegumus par profesionālu vai deontoloģisku strīdu, kur iesaistīts fizioterapeits, ja domstarpību iemesls ir nekorekta rīcība, kuras dēļ celta neslava vai nepamatoti cietis medicīniskās iestādes vai arī valsts mediķu profesionālais prestižs.
  • Ētikas komiteja var izskatīt publikācijas vai paziņojumus un pieņemt lēmumus par deontoloģijas principu ievērošanu šajās publikācijās.
  • Ētikas komiteja var izskatīt iesniegumus un sniegt savu atzinumu pētījumu veikšanai fizioterapijas nozarē.
  • Ētikas komiteja var izskatīt ētiskos jautājumus saistībā ar jaunām medicīniskajām tehnoloģijām un pieņemt lēmumus par ētisko principu ievērošanu šajās tehnoloģijās.
  • Ētikas komiteja var sniegt LFA biedriem konsultācijas un ieteikumus ar medicīnas ētiku saistītajos jautājumos, kā arī konsultēt medicīnas ētikas jomā pieņemto normatīvo aktu piemērošanas jautājumos.

     

Kontakti

Informācija: etikaskomiteja.lfa@gmail.com

LFA ētikas komitejas nolikums (02.02.2022.):

Ētikas kodekss:

Ētikas komitejas darbība:

Iesniegums pētījuma uzsākšanai LFA ētikas komitejai (2023):

Apliecinājums LFA ētikas komitejai:

Iesniegums ētiska rakstura pārkāpumiem (2023):