Pārlekt uz galveno saturu

LFA vīzija, misija un stratēģija

LFA misija: Attīstīt un uzturēt fizioterapijas profesiju un atbalstīt biedrus, sekmējot augstus profesijas standartus.

Vīzija: Prestiža, atpazīstama, ilgtspējīga un konkurētspējīga profesija, kas iemieso labas prakses un uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus.

Vērtības:

CIEŅA  AUTONOMIJA  PĀRLIECĪBA   IZCILĪBA  OBJEKTIVITĀTE

Trīs galvenie virzieni:

  • Tālākizglītība -  pilnveidot profesionālās kompetences.
  • Politiskie jautājumi - Stiprināt fizioterapijas profesijas autonomiju veselības aprūpes sistēmā un normatīvajos aktos.
  • Profesijas tēls - Stiprināt fizioterapijas profesijas tēlu fizioterapeitu, veselības aprūpes speciālistu un sabiedrības līmenī. 

Biedrības mērķi:

  1. Stiprināt fizioterapijas lomu veselības aprūpes sistēmā, sadarbojoties ar profesionālām organizācijām veselības un sociālās labklājības jomā, ar izglītības iestādēm un pētniecības institūcijām.
  2. Organizēt zinātniski praktiskos tālākizglītības pasākumus fizioterapeitu profesionālās  kvalifikācijas un kompetenču paaugstināšanai; 
  3. Reglamentēt, koordinēt un nodrošināt fizioterapeitu un fizioterapeitu asistentu sertifikācijas un resertifikācijas procesu;
  4. Uzturēt saiknes starp fizioterapeitiem Latvijā un ārvalstīs; 
  5. Pārstāvēt fizioterapeitu (biedrības biedru) intereses un veicināt kvalitatīvu fizioterapijas nozares attīstību Latvijā.