Pārlekt uz galveno saturu

Eiropas Sociālā fonda projekts: ''Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana''

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001
''Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana''


Veselības ministrija vēlas atgādināt,  ka  projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 ''Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana'' (turpmāk- Projekts) ietvaros līdz 2023.gada 31.decembrim ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem speciālistiem tiek piedāvāta iespēja bezmaksas mācībās papildināt vispārējās un profesionālās zināšanas un prasmes.

• Informācija par ESF projektu Nr.9.2.6.0/17/I/001 programmām, mācību laikiem un pieteikšanos mācībām pieejama tīmekļa vietnē www.talakizglitiba.lv 

• Apskatīt un pieteikties kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēmā: https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties


Projektā  tiek atbalstīta arī ārstniecības personu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju dalība pieredzes apmaiņas pasākumos (t.sk. kongress, konference, seminārs - gan klātienē, gan tiešsaistē), kas vērsti uz profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidi un jaunu ārstniecības un diagnostikas metožu apguvi. Ārstniecības personas var piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos Latvijā un ārpus tās, bet farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēji pieredzes apmaiņas pasākumos Latvijā. 

Izmaksas (t.i. ceļa un dzīvošanas izdevumi, pasākuma dalības maksa un komandējuma dienas nauda), kas saistītas ar pieredzes apmaiņas pasākumiem Latvijā un ārvalstīs, tiek segtas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, un atbilstoši Veselības ministrijas apstiprinātajai apmācību kvalitātes novērtēšanas, apmeklējuma uzskaites un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanas kārtībai  (detalizētāks apraksts par pieteikšanos pieredzes apmaiņas pasākumiem un iesniedzamajiem dokumentiem pievienots pielikumā). 

 

Pieejams izraksts par Pieteikšanās nosacījumiem un atlases procesu pieredzes apmaiņas pasākumiem no Veselības ministrijas apstiprinātās ''Apmācību kvalitātes novērtēšanas,  apmeklējuma uzskaites, un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanas kārtības''
Izrakstu lasi šeit!!!

 

Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar Ārstniecības personu tālākizglītības projekta nodaļas vadītāju Elīnu Vilcāni (e-pasts: elina.vilcane@vm.gov.lv, tālr.: 60008327), tālākizglītības eksperti Zaigu Šopo (e-pasts: zaiga.sopo@vm.gov.lv, tālr.: 60008320) vai tālākizglītības eksperti Sandu Terelu (e-pasts: sanda.terela@vm.gov.lv, tālr.: 60005264) .