Pārlekt uz galveno saturu

Kā kļūt par biedru?

Biedrībā var iestāties fizioterapeiti, fizioterapeitu asistenti un fizioterapijas specialitātes studenti. Fiziskas personas, kuras vēlas kļūt par Biedrības biedru, iesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu – iesniedzot to elektroniskā formā vai nosūtot pa pastu. Pieteikuma formu nosaka Biedrības valde. Pretendentam jāiemaksā iestāšanās nauda biedru sapulces noteiktajā apmērā.

(LFA Statūtu 4.1.punkts)

 

1. Lai kļūtu par Latvijas Fizioterapeitu asociācijas biedru, jāiepazīstas ar LFA statūtiem un jāaizpilda biedra reģistrācijas karte.

• Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu*  saņemšanas brīža. Lēmums pieteicējam tiek paziņots rakstveidā vai elektroniski mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

* Nepieciešamie dokumenti – aizpildīta reģistrācijas karte un veikti abi nepieciešamie maksājumi – biedra nauda un vienreizēja iestāšanās maksa.

2. Esošajiem LFA biedriem, ja ir radušās izmaiņas Jūsu iepriekš iesūtītajos datos, lūdzam aizpildīt LFA biedra datu atjaunošanas karti!

 

Informācija par LFA biedru naudu

Pēc LFA statūtiem, biedru naudas apmērs ir 30,00 euro gadā, fizioterapijas studentiem – 15 euro gadā.

Biedru naudas iemaksu par katru gadu jāveic līdz 28. februārim.

Jaunajiem biedriem un arī tiem kuri atkārtoti reģistrējas pēc izslēgšanas LFA papildus jāiemaksā VIENREIZĒJA iestāšanas maksa 10,00 euro