Pārlekt uz galveno saturu

Iesaisties pētījumos

Šajā sadaļā tiek publicēti aktuālie pētījumi, kuros aicinām iesaistīties sniedzot savu ieguldījumu!

 

Skatījumu salīdzināšana par neatkarības veicināšanu, izmantojot pielāgotās fiziskās aktivitātes – Funkcionālo speciālistu uzskati

Esmu 4.kursa RSU “Ergoterapija” studiju programmas students, Sandis Šeršņevs. Šobrīd  sava bakalaura darba ietvaros “Skatījumu salīdzināšana par neatkarības veicināšanu, izmantojot pielāgotās fiziskās aktivitātes – Funkcionālo speciālistu uzskati” ar mērķi veikt salīdzinājumu starp Latvijā praktizējošo funkcionālo speciālistu, kas strādā pielāgoto fizisko aktivitāšu jomā, perspektīvām par neatkarības stiprināšanu izmantojot pielāgotās fiziskās aktivitātes.

Aicinu piedalīties fokusgrupas diskusijā funcionālos speciālistus, kam ir pieredze ar pielāgotām fiziskām aktivitātēm ar vismaz 1 gada pieredzi. Pētījuma dalībniekam būs jāpiedalās vienā fokusgrupas diskusijā, kas tiks organizēta ZOOM platformā.

Lai pieteiktu dalību lūgums aizpildīt anketu – https://forms.gle/L9mXixZgwjLnyQtw9

Būšu ļoti pateicīgs par atsaucību dalībai pētījumā!

„Fizioterapeitu informētība par „saziņas kakla” sindromu un tā radītajām ilgtermiņa komplikācijām”

Labdien, es, Ksenija Vasiļjeva, Rīgas Stradiņa universitātes, Rehabilitācijas fakultātes, studiju programmas “Fizioterapija” 4. kursa studente, aicinu Jūs piedalīties sava bakalaura darba pētījumā „Fizioterapeitu informētība par „saziņas kakla” sindromu un tā radītajām ilgtermiņa komplikācijām”

Anketas aizpildīšana ir brīvprātīga un anonīma, kā arī Jums ir tiesības atteikties piedalīties pētījumā vai pārtraukt savu dalību pētījumā jebkurā laikā.

Aizpildot aptaujas anketu, Jūs dodat savu piekrišanu dalībai pētījumā un kļūstat par pētījuma dalībnieku.

Anketas aizpildīšana aizņems 5 - 10 minūtes.
Paldies par Jūsu dalību!

Saite uz anketu pieejama šeit

Pētījums "Rotatoru aproces bojājumi: aptauja par esošo fizioterapijas praksi Latvijā"

Labdien, esmu Rīgas Stradiņa universitātes rehabilitācijas fakultātes maģistra studiju programmas "Rehabilitācija" 2.kursa studente Zanda Fišere. Sava maģistra darba ietvaros vēlos noskaidrot fizioterapeitu viedokli, kuri strādā ar pacientiem, kam ir rotatoru aproces bojājumi, lai noskaidrotu kādas ir patreiz pielietotās ārstēšanas metodes rotatoru aproces bojājumu gadījumos.

Visi anketas rezultāti apkopotā veidā būs pieejami izstrādātajā maģistra darbā.

Anketa pieejama: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffZFyHcPCkNrrMO8Q-vjfaTOWEXKfqLwOkuczHV1ChdLx8aA/viewform 

"Dzīves kvalitāte un to ietekmējošie faktori pieaugušajiem ar cerebrālo trieku: jaukts pētījuma dizains"

Labdien, esmu Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes maģistra studiju programmas "Rehabilitācija" 2. studiju kursa studente Zanda Eliāna Vaičekone.

Šogad veicu maģistra darbu "Dzīves kvalitāte un to ietekmējošie faktori pieaugušajiem ar cerebrālo trieku: jaukts pētījuma dizains". Neeksperimentāls, šķērsgriezuma pētījums ar sekojošu kvalitatīvo pieeju – padziļinātām intervijām. Darba vadītāja Ph.D. Zane Rožkalne. Pētījums sniegs iespēju noteikt, kāda ir dzīves kvalitāte Latvijā dzīvojošiem pieaugušajiem ar cerebrālo trieku un novērtēt to ietekmējošos faktorus, kā arī novērtēt dzīves kvalitātes atšķirīguma nozīmīgumu personām ar cerebrālo trieku un tāda paša vecuma pārstāvjiem no vispārējās populācijas.

Pētījums ietver sākotnēju kognitīvo funkciju novērtēšanu izmantojot MoCA skalu. Ja pēc MoCA testa izpildes dalībniekam tiks noteikti viegli vai neesoši kognitīvi traucējumi (18 vai vairāk punkti), tad dalībnieks tiks iekļauts turpmākā pētījuma anketu izpildē, kas ir vispārējo aprakstošo datu anketa, Pasaules Veselības organizācijas dzīves kvalitātes novērtējuma anketas saīsinātā versija WHOQOL-Bref, Pasaules Veselības organizācijas veselības un invaliditātes novērtēšanas skala WHODAS 2.0, pacientu veselības aptauja depresijas novērtēšanai PHQ-9, ģeneralizētās trauksmes novērtēšanas skala GAD-7, kā arī lielo motoro funkciju klasifikācijas sistēmas GMFCS un manuālo prasmju klasifikācijas sistēmas MACS novērtējumi. Anketu izpildi būs iespējams veikt gan klātienes formātā, gan attālināti, iepriekš saskaņojot veikšanas veidu, vietu un laiku.

Pēc aptaujas anketu analīzes dalībnieks var tikt aicināts piedalīties pētījuma otrajā daļā, kurā tiks veiktas individuālas intervijas, lai padziļināti izpētītu pieaugušo ar cerebrālo trieku dzīves kvalitāti un ar to saistītos aspektus.

Pētījumā plānots iekļaut pieaugušos ar cerebrālās triekas diagnozi vecumā no 26 līdz 50 gadiem, kuri saprot un spēj komunicēt latviešu valodā, ar viegliem vai neesošiem kognitīvajiem traucējumiem.

Dalībnieku meklēšanas nolūkos, vēršos pie fizioterapeitiem, kuri ikdienā strādā ar cerebrālās triekas diagnozes pacientiem vecumā no 26 līdz 50 gadiem, ar aicinājumu attiecīgos pacientus informēt par šāda pētījuma norisi, un intereses gadījumā dalīties ar manu kontaktinformāciju. Ja fizioterapeits plāno uzrunāt dalībniekus savā darba vietā, tad pirms uzrunāšanas tas ir jāpaziņo man, lai pacientu uzrunāšana dalībai pētījumā var tikt saskaņota ar nodaļas vai iestādes vadītāju, atbildīgo ārstu vai attiecīgu Ētikas komiteju.

Kontaktinformācija:

E-pasts: zandavaicekone@gmail.com

Mob.tel. 26403378

Pētījums “Fizisko aktivitāšu veicināšana: Fizioterapeitu pieredze un viedoklis”

Labdien! Mani sauc Agate Ķerubiņa un esmu Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programmas "Fizioterapija" 4.gada studējošā. Aicinu fizioterapeitus dalībai intervijā manā bakalaura darba pētījumā "Fizisko aktivitāšu veicināšana: Fizioterapeitu pieredze un viedoklis". Pētījuma mērķis ir aktualizēt fizisko aktivitāšu veicināšanu fizioterapeitu praksē, gūt priekšstatu par pašreizējo praksi, identificēt iespējamos izaicinājumus un veiksmīgās prakses piemērus. Plašāka informācija par intervijas norisi un pieteikšanās: https://forms.gle/Jgp65riFYosYRkv89 

“Veselības aprūpes cilvēkresursu nodrošinājuma analīze Latvijā 2023.gadā fizioterapijas nozarē”

Mani sauc Emīls Svens Bumbieris un esmu Rīgas Stradiņa universitātes, maģistra studiju programmas “Sabiedrības veselība” students. Maģistra darba izstrādes ietvaros, veicu pētījumu -“Veselības aprūpes cilvēkresursu nodrošinājuma analīze Latvijā 2023.gadā fizioterapijas nozarē”.
Pētījuma mērķis- Analizēt veselības aprūpes cilvēkresursu nodrošinājumu un ietekmes faktorus Latvijā  2023.gadā fizioterapijas nozarē.
Lai  varētu veiktu pētījumu, aicinu iesaistīties LFA biedrus! Anketa ir anonīma un tās aizpildīšanai nepieciešamas aptuvei 5min.

Anketa pieejama šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeZBZ8srISr4LK_Co6TpLwwjmu9O9…

Aplikācijas abilitate beta testēšana

Mani sauc Sandra Kanaška, un es pārstāvu healthtech uzņēmumu tech2people. Esam izstrādājuši aplikāciju abilitate, kas ir visaptverošs dokumentācijas rīks fizioterapeitiem un ergoterapeitiem, piedāvājot vienkāršu risinājumu, kā terapeiti var dokumentēt terapijas procesu vienuviet, uzlabojot savu produktivitāti un pacientiem paaugstinot aprūpes standartu.

 

Pirms aplikācijas oficiālās palaišanas es vēlētos lūgt Jūsu atbalstu piedaloties beta testēšanas posmā.

 

Kas ir jādara?

Piereģistrējieties abilitate.at aplikācijā bez maksas, un izejiet cauri aplikācijas funkcijām un sadaļām - Šeit!

Aizpildiet beta testa aptauju, kas aizņems 4 minūtes

Kā pateicības žestu, katram testētājam mēs dāvāsim dāvanu karti 20 EUR vērtībā abilitate aplikācijas maksas versijai, ko būs iespējams izmantot pēc aplikācijas izlaišanas.

Uzaicinājums no Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācijas (LMIIA) veikt pētījumu

Mārtiņš Bergs, LMIIA vadītājs kā arī Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas direktors vēlas aicināt LFA biedrus - studentus izstrādāt pētījumu par mūzikas audzēkņu stājas traucējumiem u.c. muskuloskeletālās sistēmas traucējumiem vai to profilakses iespējām! 

Ja kāds ir pētījuma tēmas vai pētāmās grupas meklējumos, šī ir iespēja!

Jautājumu gadījumā sazināties pa tālr.+371 26 194 675 (Mārtiņš Bergs)