Skip to main content

Kursi: "Miofasciālas sāpes un disfunkcija - novērtēšana un terapija: A līmenis”

-

Par kursiem: kursu galvenā uzmanība ir vērta uz miofasciālājām ķēdēm, to funkciju un disfunkciju dažādu muskuloskeletālo patoloģiju gadījumā. Miofasciālā ķēdes būtībā ir saistaudu līnija, kas iet caur visu ķermeni. Miofasciālās ķēdes nodrošina kustību un spēka pārnesi un palīdz ķermenim kustēties kā vienotai vienībai. Miofasciālo ķēžu disfunkcija kādā no muskuļiem vai visā ķēdē kopumā var izraisīt sāpes un strukturālu vājumu. Izprotot miofasciālās ķēdes, ir iespējams labāk izprast traumas un kustību ierobežojumus. Praktiskā daļa ietver muskuļu inhibīcijas tehnikas, pielietojot reciprokālās inhibicijas principus un PIR pēc Prof. K. Lewit, AEK (agoniskā ekscentriska kontrakcija) tehnikas pēc Brugger.
Norises laiks: 2024. gada 28. – 29. septembrī
Pasniedzējs: Mgr. Lukaš Kasala (Charles University, 2th medical faculty, department of rehabilitation and SportMedicine, pasniedzējs studiju priekšmetā “Special Physiotherapy concepts and methods”; “RehaThink” pasniedzējs Latvijā, Slovākijā).
Norises vieta: “Zemgales Darījumu centrs ZDC”, Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007, Latvija
Mērķauditorija: fizioterapeiti
Dalības maksa: 380.00 EUR (maksājumu ir iespējams sadalīt 2 daļās)
TIP:  16 TIP ( LĀPPOS, Nr.TIP2022/280 TIP16).
Detalizēta programma un pieteikšanās “Rehathink” mājaslapā