Skip to main content

Par mums

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas (LFA) apakšgrupa “Muskuloskeletālā fizioterapija” (MSK Fizioterapija)
Starptautiskais nosaukums: Musculoskeletal (MSK) Physiotherapy

 

Kontaktinformācija:

E-pasts: tr.ort.fizio@gmail.com


Apakšgrupas "Muskuloskeletālā (MSK) fizioterapija" valdes sastāvs:

LFA apakšgrupas "Muskuloskeletālā fizioterapija" valdes priekšsēdētāja:

  • Guna Semjonova

e-pasts: guna.semjonova@gmail.com

LFA apakšgrupas "Muskuloskeletālā fizioterapija"  valdes priekšsēdētāja vietnieks:

  • Valērijs Kņaževs

e-pasts: valeraknazev@gmail.com

LFA apakšgrupas "Muskuloskeletālā fizioterapija"  valdes locekļi:

  • Santa Dreimane

e-pasts: sdreimane@gmail.com

  • Matīss Eglītis

e-pasts: matiseglitis@gmail.com

  • Ance Veismane

e-pasts: veismaneance@gmail.com


LFA apakšgrupas "Muskuloskeletālā fizioterapija" lietvede:

  • Santa Dreimane

e-pasts: sdreimane@gmail.com

Apakšgrupas mērķi un uzdevumi

1. Veicināt uz pierādījumiem balstītas fizioterapijas muskuloskeletālās sistēmas
patoloģiju risināšanas attīstību Latvijā.
2. Informācijas un pieredzes apmaiņa par aktualitātēm un jaunumiem muskuloskeletālā fizioterapijā.
3. Sporta un izpildītājmākslinieku traumu prevencijas aktualizēšana un izglītojošu pasākumu rīkošana.
4. Informāciju tehnoloģiju pielietošanas veicināšana muskuloskeletālās fizioterapijā.
5. Sadarbība ar Pasaules Fizioterapeitu Konfederācijas (WCPT) Internacionālās Manuālās Terapijas Ortopēdijā Federācijas apakšgrupu (IFOMPT)
6. Organizēt seminārus/kursus un citus izglītojošus pasakumus MSK fizioterapijā.

Biedru tiesības un pienākumi

Tiesības

1. Piedalīties MSK Fizioterapija apakšgrupas pārvaldē.
2. Piedalīties visos MSK Fizioterapijas apakšgrupas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par tās darbību un uzlabošanu.
3. Piedalīties MSK Fizioterapija valdes vēlēšanās, kā arī tikt ievēlētam tajā saskaņā ar LFA un MSK Fizioterapija statūtiem.
4. Iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus MSK Fizioterapija valdei, kam šie jautājumi ir jāizskata (1 – 2 nedēļas laikā).

Pienākumi

1. Ievērot MSK Fizioterapija statūtus.
2. Regulāri maksāt LFA biedra naudu noteiktajā apmērā un kārtībā.
3. Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt MSK Fizioterapija mērķu un uzdevumu realizēšanu, apmeklēt biedru sapulces.
4. Saglabāt konfidencialitāti jautājumos, kur var tikt nodarīts kaitējums MSK Fizioterapija interesēm.

Biedru apstiprināšanas kārtība

Pretendentam ir jābūt LFA biedra statusam.
Pietekuma e-pasts par vēlmi būt MSK Fizioterapija apakšgrupas biedra statusā jāsūta uz e-pastu: tr.ort.fizio@gmail.com

Apakšgrupas valdes ievēlēšanas kārtība un valdes struktūra

1. Apakšgrupas valdes struktūru veido: 5 fizioterapeiti, no kuriem vismaz 90% ir praktizējoši muskuloskeletālās fizioterapijas nozarē, no vismaz 3 dažādām ārstniecības iestādēm.
2. Valdes sastāvs tiek pārvēlēts ik pēc 2 kalendārajiem gadiem.
3. Ar vairāk kā puse biedru balsu vairākumu tiek ievēlēts jaunās valdes sastāvs. Balsojums noris atklāti.
4. Katram biedram ir tiesības pretendēt uz vietu apakšgrupas valdes sastāvā, savu dalību piesakot e-pastā tr.ort.fizio@gmail.com, kur pretendenta atbilstība valdes sastāvā tiek apstiprināta plānotās sanāksmes laikā un tiek protokolēta.

Balsošanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

Balsošana lēmumu pieņemšanai noris atklāti.
Lēmums tiek pieņemts, ja vairāk kā puse no valdes locekļiem ir snieguši apstiprinoši pozitīvu atgriezenisko saiti par attiecīgi pieņemamo lēmumu.
Lēmums tiek pieņemts, ja vairāk kā puse no valdes ir balsojusi.

 

Lai kļūtu par "Muskuloskeletālā (MSK) fizioterapija" apakšgrupas biedru ir nepieciešams būt LFA biedram un jāaizpilda pieteikuma anketa. 

Pieteikuma anketa