Studiju iespējas Latvijā

 • Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) piedāvā studēt dažādās studiju programmās.
  Fizioterapeita kvalifikāciju ir iespējams apgūt pilna vai nepilna laika klātienē, iegūstot profesionālo bakalauru veselības aprūpē.
  Kā arī ir iespēja studēt pilna laika klātienē akadēmiskā maģistra studiju programmā ,,Fizioterapija'' iegūstot veselības zinātņu maģistra grādu veselības aprūpē.
  Iegūstot veselības zinātņu maģistra grādu veselības aprūpē ir iespēja studēt doktora studiju programmā ,,Medicīna''.

Detalizētu informāciju par studiju iespējām RSU jūs varat apskatīt šeit.

 • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) piedāvā profesionālo bakalaura augstākās izglītības programmu ''Fizioterapija''. Šo studiju programmu ir iespējams apgūt pilna laika klātienē un nepilna laika klātienē, iegūstot profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē ar kvalifikāciju ''Fizioterapeits'' ar specializāciju sporta jomā. 
  Šobrīd pieejamā studiju programma augstskolā: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) arī piedāvā profesionālo bakalaura augstākās izglītības programmu ''Fizioterapija''. Šo studiju programmu ir iespējams apgūt pilna laika klātienē un nepilna laika klātienē, iegūstot profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē ar kvalifikāciju ''Fizioterapeits''.

Detalizētu informāciju par studiju iespējām LSPA jūs varat apskatīt šeit.

 • Daugavpils universitāte (DU) piedāvā apgūt profesionālo bakalaura studiju programmu ,,Fizioterapija''.
  Studiju programmu ,,Fizioterapija'' ir iespējams apgūt pilna laika studijās, iegūstot profesionālo bakalauru veselības aprūpē.

Detalizētu informāciju par studiju iespējām DU jūs varat apskatīt šeit.

Go to top