Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valdes ziņojums

Par fizioterapeitu profesionālās kvalifikācijas atzīšanu (LFA valdes sēde 2010. gada 2. jūnijā)