Sporta fizioterapija

Darbības virzieni

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupa “Sporta fizioterapija” (LFA SF) tika dibināta 2013.gada 26.janvārī.

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupas „Sporta fizioterapija” galvenie darbības virzieni ir sekmēt sporta fizioterapijas attīstību Latvijā, veicināt fizioterapeitu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pilnveidošanu darbā ar dažāda līmeņa sportistiem, kas saistīta ar lielām un maksimālām fiziskām un psiholoģiskām slodzēm treniņu procesā, kā arī veselības sportā un ikdienas fiziskajās aktivitātēs. Sporta praksē to realizē fizioterapeits, kurš savā profesionālajā darbībā izmanto jaunākās fizioterapijā pielietojamās metodes un tehnoloģijas kustību balsta sistēmas korekcijai, vienlaicīgi pārzinot attiecīgā sporta veida treniņu teoriju un metodiku un apvienojot zināšanas, iemaņas, prasmes un kompetenci fizioterapijā un attiecīgā sporta veida specifikā, nodrošinot kvalitatīvu fizioterapeita darbību un sekmējot sportisko rezultātu izaugsmi, veselības nodrošināšanu un saglabāšanu.

 

Šīs apakšgrupas mērķi ir:

 • Veicināt sporta fizioterapijas attīstību Latvijā.
 • Informācijas un pieredzes apmaiņa par aktualitātēm un jaunumiem sporta fizioterapijas jomā.
 • Sadarbība ar Pasaules Fizioterapeitu Konfederācijas (WCPT) Internacionālās Sporta Fizioterapijas Federācijas apakšgrupu (IFSPT)
 • Organizēt seminārus un kursus sporta fizioterapijas jomā.
 • Dažāda līmeņa sportistu, veselības sporta un bērnu un jauniešu sporta speciālistu izglītošana par sporta fizioterapijas jautājumiem.
 • Sporta fizioterapeitu kvalifikācijas paaugstināšana.

Valdes locekļi:

 • Fizioterapeits Edvīns Lešenkovs (LOV) – prezidents
 • Fizioterapeits Mareks Osovskis (LOV)  – vice prezidents
 • Fizioterapeits Agris Liepa (R/C Baltezers)
 • Fizioterapeits Normunds Vārpa (Baltic Medicum)
 • Fizioterapeite Elita Salgrāve (Baltijas Fizioterapija)
 • Fizioterapeits Artūrs Ivuškāns (Baltijas Fizioterapija)
 • Fizioterapeite Elīna Lauva (Baltijas Fizioterapija)

Apakšgrupas e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LFA SF sekretāre Evija Česka

 

Citi saistīti dokumenti: šeit