Fizioterapija psihiskajā veselībā

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupa ''Fizioterapija psihiskajā veselībā'' tika dibināta 2011. gada decembrī.

Apakšgrupas vīzija ir:

  • ka ikvienam Latvijas iedzīvotājam ar psihiskās veselības traucējumiem ir pieejama kvalitatīva, uz personu vērsta, uz pierādījumiem balstīta fizioterapija.

Šīs apakšgrupas mērķis ir:

  • attīstīt fizioterapeitu kompetenci un vienotu sabiedrības izpratni par fizioterapijas nozīmi, iespējām un pamatotību cilvēku ar psihiskās veselības traucējumiem aprūpē.

Valdes locekļi:

  • Didzis Rozenbergs – valdes priekšsēdētājs
  • Līva Tiesnese
  • Alise Berga-Kirilova
  • Sandija Bergmane
  • Silva Vilkaste
  • Rūta Gaiļūna

Apakšgrupas e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Blogs: pvft.wordpress.com
Facebook lapa: www.facebook.com/groups/pvfizio