Kursi: ''Maitland Manual Therapy - Level 1 (Riga)''

Kursi:

''Maitland Manual Therapy - Level 1 (Riga)''

Katra fizioterapijas metode ir pilnīgi jauna pieredze jūsu klientiem, un Maitland koncepta manuālā terapija ir ļoti efektīvs veids pacientu ārstēšanai muskuloskeletālo slimību/stāvokļu ārstēšanai un korekcijai.

Kas ir Maitland manuālā terapija?

Manuālā terapija ir ārstēšana, ko veic fizioterapeits, izmantojot tikai viņa rokas. Un rokas (kas tiek vadītas ar viedu prātu un loģisko domāšanu un secīgu lēmumu pieņemšanu) ir fizioterapeitu spēcīgākais ierocis. Būsim godīgi, mūsu rokas bez zināšanām varam izmantot pacientu glaudīšanai un mierināšanai, bet tas līdzēs tikai nedaudz, kaut gan nevaram noliegt, cik daudz spējam paveikt tikai ar saprotošu pieskārienu, vārdiem, motivēšanu un līdzestību. Maitland manuālās terapijas konceptā tiek izmantotas dažādas metodes, lai mazinātu sāpes, kuras pacients jūt kustībā, miera stāvoklī. Uzsvars tiek likts uz gadījumu analīzi un risinājumu izvēli balstoties uz klīniskajiem novērojumiem.

Garlaicīgi nebūs nedz jaunajiem censoņiem tikko pēc studiju beigšanas, gan arī "vecajiem bukiem", kuri ir apguvuši "Cyriax" vai "Mulligan" manuālās terapijas konceptu, jo pasniedzēja ir atvērta dialogam un diskusijām par metožu pārklāšanos un efektivitātes salīdzināšanu.

Tie, kuri, šaubās, ka nespēs "krakšķināt" un veikt manipulācijas, tad varu mierināt - esiet pārpratuši manuālo terapiju. Tas ir nepieciešams tikai galējās nepieciešamības gadījumos. Pirmajos divos līmeņos notiek TIKAI mobilizācijas, bet ne manipulācijas. Šie kursi noteikti mainīs priekšstatu par manuālo terapiju, par mobilizāciju vieglumu un to spēju ietekmēt sāpes, kustību apjomu.

Sīkāk ar konceptu var iepazīties: https://www.imta.ch/en/


Lektore:
Sandra Baumgärtner 

Norises laiks: 
1. nedēļa - 2020. gada 28. septembris - 2. oktobris
2. nedēļa - 2021. gada 11. - 15. janvāris
3. nedēļa - 2021. gada 22. - 26. februāris
4. nedēļa - 2021. gada 24. - 28. maijs

Mērķauditorija: Fizioterapeiti un ārsti
Kursu cena: 2200,00 euro * (iekļauti 20 dienu kursi, kafijas pauzes, izdales materiāli, stāvvieta), šī summa nav jāapmaksā visa uzreiz. Tiek dalīta četros maksājumos.
Tālākizglītības punkti: 160 TIP (saskaņoti ar LĀPPOS NR.1107)
Kursu valoda: Angļu valoda ar tulkojumu latviešu valodā!

Pieteikšanās un sīkāks info: https://www.kineziterapijosklinika.com/en/product/maitland-manual-therapy/ Vai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Veicot rēķina apmaksu jāatceras, ka jāveic starptautiskais maksājums, jo kursus organizē klīnika Lietuvā.

Go to top