Domas un Mērķi

7 lekcijas

 

1. Uzmanība (Ievads)

Kā smadzenes uztver sensoro informāciju, kā uzmanība saistīta ar hroniskām sāpēm.