Mērķi un uzdevumi

Veicināt fizioterapijas nozares attīstību, nodrošinot sabiedrībai sniegtās veselības aprūpes kvalitāti Latvijā;

  • Iesaistīties tautas veselības veicināšanā un veselības aprūpes sistēmas darbības uzlabošanā valstī;
  • Organizēt zinātniski praktiskos pasākumus fizioterapeitu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai;
  • Reglamentēt, koordinēt un nodrošināt fizioterapeitu un fizioterapeitu asistentu sertifikācijas un resertifikācijas procesu;
  • Uzturēt saiknes starp fizioterapeitiem Latvijā un ārvalstīs;
  • Attīstīt profesionālo sadarbību ar profesionālām organizācijām veselības un sociālās labklājības jomā, ar izglītības iestādēm un pētniecības institūcijām;

Aizstāvēt un pārstāvēt Biedrības biedru intereses;