en

Sertifikācija

Nepieciešamie dokumenti:

 1. Iesniegums
  Lai sertificējamās personas iesniegumā varētu atzīmēt, ka esiet reģistrēts/-a Latvijas ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, lūdzu pārbaudiet informāciju par sevi kā ārstniecības personu, kura šobrīd ir tiesīga praktizēt profesijā, ārstniecības personu identifikatoru un reģistrācijas termiņu. Informāciju var atrast https://registri.vi.gov.lv/rap.;
 2. Sertifikācijas lapa (2 kopijas). NB! 14. - 17. punktus aizpilda ārstniecības iestāde, kurā strādā ārstniecības persona, vai ārstniecības persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādā sertificējamā ārstniecības persona. Ja ārstniecības persona strādā vairākās ārstniecības iestādēs (pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē), informācija nepieciešama no visām ārstniecības iestādēm. 14. punktā tabulā ir jāatzīmē vajadzīgo un jānorāda īsu pamatojumu. 15. punktā ir jāraksta ieteikums saistībā ar sertifikāciju (piemēram - "lūdzu sertificēt fizioterapeita specialitātē." 16. punktā jābūt ne tikai parakstam, bet arī paraksta atšifrējumam un jānorāda parakstītāja ieņemamais amats.
 3. Izglītības dokumenta kopija par iegūto medicīnisko izglītību;
 4. Izglītības dokumenta kopija par iegūto fizioterapeita kvalifikāciju;
 5. Profesionālās darbības pārskats (ar parakstu apstiprina sertifikāta pretendents un iestādes/nodaļas vadītājs). Atbildes uz šiem 6 jautājumiem, kas jāiekļauj profesionālās darbības pārskatā, raksta sertifikāta pretendents - fizioterapeits, dokumentu apstiprina iestādes vai nodaļas vadītājs. Profesionālās darbības pārskats ir jāraksta par katru esošā sertifikāta derīguma termiņa laikā esošo un bijušajām darba vietām. Vērtēšanas tabulu aizpilda sertifikācijas komisija, vadoties pēc tā, kas rakstīts profesionālās darbības pārskatā;
 6. Dokumenta kopija, kas apliecina valsts valodas prasmi (ja to nosaka Valsts valodas likuma prasības);
 7. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par sertifikācijas procesa apmaksu;

Resertifikācija

Ārstniecības persona, kas vēlas veikt resertifikāciju ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz sekojošus dokumentus:

 1. Iesniegumu;
 2. Resertifikācijas lapa (2 kopijas). NB! 16. - 19. punktus aizpilda aizpilda ārstniecības iestāde, kurā strādā ārstniecības persona, vai pati ārstniecības persona, ja tā ir ārstniecības iestādes vadītājs vai īpašnieks. Ja ārstniecības persona strādā vairākās ārstniecības iestādēs (pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē), informācija nepieciešama no visām ārstniecības iestādēm. 16. punktā tabulā ir jāatzīmē vajadzīgo un jānorāda īsu pamatojumu. 17. punktā ir jāraksta ieteikums saistībā ar resertifikāciju (piemēram - "lūdzu resertificēt fizioterapeita specialitātē." 18. punktā jābūt ne tikai parakstam, bet arī paraksta atšifrējumam un jānorāda parakstītāja ieņemamais amats.
 3. Profesionālās darbības pārskatu (ar parakstu apstiprina  sertifikāta pretendents un iestādes/nodaļas vadītājs). Atbildes uz šiem 6 jautājumiem, kas jāiekļauj profesionālās darbības pārskatā, raksta sertifikāta pretendents - fizioterapeits, dokumentu apstiprina iestādes vai nodaļas vadītājs. Profesionālās darbības pārskats ir jāraksta par katru esošā sertifikāta derīguma termiņa laikā esošo un bijušajām darba vietām. Vērtēšanas tabulu aizpilda sertifikācijas komisjja, vadoties pēc tā, kas rakstīts profesionālās darbības pārskatā;
 4. Tālākizglītības punktu apstiprinošo dokumentu kopijas;
 5. Šobrīd spēkā esošā fizioterapeita sertifikāta kopija;
 6. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par resertifikācijas procesa apmaksu;

Par apmācīttiesīgu fizioterapeitu var kļūt personas, kas:

Atbilst Ārstniecības personu apmācīttiesību komisijas 2018. gada 6. marta nolikuma 1. pielikumā uzskaitītajām prasībām (skat.dok.). 

Atbilst Latvijas Fizioterapeitu asociācijas 2019. gada 2. decembra valdes sēdē apstiprinātā nolikuma par apmācīttiesīgiem fizioterapeitiem 1. pielikumā uzskaitītajām prasībām (skat.dok.). 

Sertifikācijas datumi 2021./2022.

Informējam, ka Latvijas Fizioterapeitu asociācijas sertifikācijas eksāmena datumi fizioterapeitu sertifikācijai 2021./2022. gadā būs sekojoši:

 • 19.05.2022. (18*)
 • 16.06.2022. (18*)
  -----------------------
 • 15.09.2022. (18*)
 • 29.09.2022. (18*)
 • 13.10.2022. (18*)
 • 27.10.2022. (18*)
 • 10.11.2022. (18*)
 • 08.12.2022. (18*)

(*) BRĪVAS VIETAS

Ņemot vērā valstī esošo situāciju ir iespējamas izmaiņas.

Svarīgi! Sertifikācijas eksāmens notiek, ja ir pieteikušies vismaz 8 pretendenti. Sertifikācijas komisijai ir tiesības mainīt eksāmena norises datumu, kā arī organizēt papildus eksāmenu par to informējot mēnesi iepriekš mājas lapā http://www.fizioterapeitiem.lv

LĀPPOS APMĀCĪTTIESĪGO KOMISIJAS SĒŽU DATUMI 2022

Informējam, ka LĀPPOS Apmācīttiesīgo komisijas sēžu datumi 2022. gadā būs sekojoši:

 • 27.05.2022.
 • 30.09.2022.
 • 09.12.2022.
Go to Top