en

''Kvalitātes kritēriji ambulatora fizioterapijas pakalpojuma dokumentācijai''

Izstrādājusi Latvijas Fizioterapeitu asociācijas darba grupa:

  • D.Šmite (RSU RF Rehabilitācijas katedras docente)
  • D.Rozenbergs (sert. FT, FT privātprakse),
  • I.Heize (sert. FT, veselības aprūpes maģistre),
  • I.Miķelsone (sert. FT, veselības aprūpes maģistre, FT privātprakse),
  • E.Legzdiņa (sert. FT, veselības aprūpes maģistre, NRC Vaivari Ambulatorās rehabilitācijas klīnikas vadītāja, LFA valdes locekle),
  • L.Tiesnese (sert. FT, veselības aprūpes maģistre, SIA „Laba prakse” FT, LFA valdes locekle)

   
Kvalitātes kritēriji ir labas prakses nosacījumi fizioterapeitu veiktas darbības dokumentācijai sniedzot ambulatoru pakalpojumu un attiecas uz visiem Latvijas Republikas teritorijā praktizējošiem fizioterapeitiem. 

Ambulators fizioterapijas pakalpojums - fizioterapijas nodarbības, kuras sākas ar fizioterapeita pirmo konsultācija (kas var būt kā vienreizēja konsultācija vai uzsākot ārstēšanu), kas ietver „Pacienta izmeklēšanas, analīzes, slēdziena formulēšanas un ārstēšanas plānošanas fizioterapijā medicīniskās tehnoloģijas” (MT 13-001, MT 13-002, MT 13-003, MT 13-004) ​ un var ietvert kādu no „Pacienta ārstēšanas medicīniskās tehnoloģijas fizioterapijā”, atbilstoši aktuālajai situācijai un izvirzītajiem mērķiem. Pēc pirmās konsultācijas (ja tai sekos ārstēšana) tiek protokolēts: pacienta aktuālā (-ās) (līdz 3) sūdzības un funkcionālie ierobežojumi (ietverot izteiktības vērtējumu), funkcionālās izmeklēšanas slēdziens (t.sk. kontrindikācijas un ārstēšanas mērķi (ietverot laika griezumu, sasniegšanas kritērijus, veidu kā sasniegt), ārstēšanas plāns (ietverot fizioterapijas nodarbību ​biežumu (x/ned), ilgumu (min), atkārtotas izvērtēšanas laiku - vadoties pēc mērķiem, bet ne vēlāk kā pēc piecām nodarbībām ​).

Pakalpojumu sniedz sertificēts fizioterapeits vai fizioterapeits bez sertifikāta sertificēta speciālista uzraudzībā, pielietojot spēkā esošās apstiprinātās fizioterapijas medicīniskās tehnoloģijas, darbojoties saskaņā ar Ārstniecības likumu un Fizioterapeita profesijas standartu.

''Kvalitātes kritēriji ambulatora fizioterapijas pakalpojuma dokumentācijai'' - lejuplādē šeit.

 

''Attālināta fizioterapijas pakalpojuma sniegšanas kvalitātes kritēriji un rekomendācijas ieviešanai praksē''

Dokuments tapis par pamatu ņemot WCPT izstrādātās rekomendācijas attālināta fizioterapijas pakalpojuma nodrošināšanai.

Attālināta ārstniecības, arī fizioterapijas, pakalpojumu sniegšana Latvijā līdz šīm bijusi kā viens no iespējamiem terapijas veidiem, par ko tiek runāts un visi esam dzirdējuši, taču praktisko pakalpojuma sniegšanas pusi, mehānismu un struktūru tā arī neesam apzinājuši. Lai saprastu, kas ir attālināts fizioterapijas pakalpojums jeb telerehabilitācija, Pasaules Fizioterapijas konfederācija piedāvā šādu definīciju un pakalpojuma mērķi:

Definīcija:
telerehabilitācijas (digitālas prakse) ir termins, ko izmanto, lai aprakstītu veselības aprūpes pakalpojumus, atbalstu un informāciju, kas tiek sniegta attālināti, izmantojot digitālos sakarus un ierīces.
Mērķis: veicināt efektīvu fizioterapijas pakalpojuma sniegšanu, uzlabojot pakalpojuma un informācijas pieejamību, kā arī veselības aprūpes resursu pārvaldību.

Publicētajā ziņojuma WCPT norādā uz attālināta fizioterapijas pakalpojuma (telerehabilitācijas) ieguvumiem gan pakalpojuma saņēmējiem (pacientiem), gan pakalpojuma sniedzējiem (fizioterapeitiem).

''Attālināta fizioterapijas pakalpojuma sniegšanas kvalitātes kritēriji un rekomendācijas ieviešanai praksē'' - lejuplādē šeit.

Go to Top