Likumi un normatīvie akti

 • Ārstniecības likums lasi šeit

   

 • Fizioterapeita profesijas standarts lasi šeit

   

 • Fizioterapeita specialitātes nolikums (zaudējis spēku 01.01.2006)

   

 • Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība (Ministru kabineta noteikumi Nr.1529) lasi šeit

 

 • Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība (Ministru kabineta noteikumi Nr.317) lasi šeit
  Spēkā esošs no 2016. gada 1. jūnija

 

 • Noteikumi par ārstniecibas personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu (Ministru kabineta noteikumi Nr.268) lasi šeit

  • Sadaļa fizioterapeits (T 01) un fizioterapeita asistents (T 04) lasi šeit

 

 • Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām (Ministru kabineta noteikumi Nr.60) lasi šeit

   

 • Biedrību un nodibinājumu likums lasi šeit

   

 • Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība (Ministru kabineta noteikumi Nr. 265) lasi šeit

 

 •  Nacionālais Veselības dienests (Fizioterapijas tehnoloģijas) lasi šeit

Go to top