en

Lai veiksmīgi piereģistrētu ārstniecības iestādi, ir svarīgi sekot Veselības inspekcijas izstrādātajam ārstniecības iestādes reģistrācijas procesam, kurš ir atrodams šeit.

  1. Lai varētu piereģistrēt ārstniecības iestādi ir jābūt Latvijas Republikā reģistrētai uzņēmējdarībai. Sīkāk ar informāciju par uzņēmējdarības formām un to reģistrāciju varat iepazīties Valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā sadaļā Privātpersonām --> Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem.
  2. Reģistrējamajai ārstniecības iestādei jāatbilst Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" noteiktajām prasībām.
  3. Informācija par vides pieejamības prasībām atrodama Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnijā noteikumos Nr. 331 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"" un vadlīnijas ''Vides pieejamības vadlīnijās publiskām būvēm un telpām un publiskaijai ārtelpai'' - lasi šeit.
  4. Lai veiksmīgāk piereģistrētu praksi, ir būtiski aizpildīt pašpārbaudes anketu (pielikumu lejuplādēt šeit), kura atrodama  Veselības inspekcijas mājaslapā sadaļā Pakalpojumi --> Ārstniecības iestāžu un personu reģistrācija --> Ārstniecības iestādes reģistrācija --> Reģistrācijas process.
  5. Lai veiksmīgi izstrādātu higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē jāseko Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) izstrādātajiem ieteikumiem '' Ieteikumi ārstniecības iestāžu higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plānu izstrādei'' - lasi šeit, ar kuru var iepazīties SPKC mājaslapā sadaļā Profesionāļiem --> Infekcijas slimību informācija profesionāļiem --> Ieteikumi ārstniecības iestādēm.


Video lekcija ''Fizioterapijas klīnikas veidošana - kas jālasa starp rindiņām'', Līga Līdumniece- Šulce, fizioterapeite.

Go to Top