en

 Europe region World Physiotherapy webinars

 

1. Direct Access and Self referral to Physiotherapy in Primary Care (31/03/2022)

IFOMPT Mugurkaula kakla daļas ietvars ir paredzēts klīniski praktizējošiem fizioterapeitiem. Tas pirmo reizi publicēts 2012. gadā, un kopš 2017. gada dokumentam veiktas korekcijas. Tagad šis dokuments ir pieejams arī latviešu valodā!

Mugurkaula kakla apvidū sastopama virkne potenciālu vaskulāru patoloģiju, kas saistītas ar smadzeņu asins apgādi nodrošinošo arteriālo sistēmu. Tas divos aspektos ietekmē fizioterapeitus, kas strādā ar muskuloskeletālām problēmām:

 1. Pirmkārt, no manuālās terapijas pirmsākumiem ir pieejami klīniski un empīriski dati par neirovaskulārām nelabvēlīgām sekām, kas saistītas ar pacientiem veiktiem terapeitiskiem paņēmieniem.
 2. Otrkārt, pēdējo gadu zinātniskie pētījumi un klīnisko gadījumu apraksti liecina, ka ir virkne arteriālu patoloģiju, kas potenciāli var izpausties kā muskuloskeletālas sāpes un disfunkcija – maskējot vaskulāras problēmas;

 

Vadlīnijas medicīnas, veselības un fitnesa profesionāļiem:

''Skriešanas atsākšana pēcdzemdību periodā'' - lejuplādē šeit.

 

Autori: Tom Goom, Gráinne Donnelly and Emma Brockwell.
Publicēts: 2019. gada martā.
Oficiāli apstiprināts: The Association of Chartered Physiotherapists in Sports and Exercise Medicine

 

Infografikas vadlīnijām: 
''Skriešanas atsākšana pēcdzemdību periodā - vadlīnijas medicīnas, veselības un fitnesa profesionāļiem''

 
Infografikas PDF formātā:
1. Vingrojuma piemēri skriešanas uzsākšanai pēcdzemdību periodā.
2. Kas jāņem vērā, lai uzsāktu skriešanu pēcdzemdību periodā.


Infografiku tulkošanas darbu veica:
• Velta Vuškāne
• Egija Kovaļenko
• Signe Beķere
• Sarmīte Krastiņa
• Sandra Muša
• Līva Miķelsone
• Ance Veismane

Latviešu valodā pieejama Austrālijā izveidota
fizioterapijas vingrojumu mājaslapa

 

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupa ''Traumatoloģija un ortopēdija fizioterapijā'' veikusi Austrālijas kolēģu izstrādātas mājas lapas tulkošanu latviešu valodā.

Paldies, kolēģēm: Annai Davidovičai, Annijai Ozolai, Evitai Bolei, Gunai Semjonovai, Martai Līgai Rikai, Olgai Daņiļevičai, Rūtai Zīlei, Santai Dreimanei, Zandai Fišerei, par tulkojumu!

Tagad tā brīvi pieejama arī latviešu valodā!

https://www.physiotherapyexercises.com/ vietnē pieejami vairāk kā 1000 fizioterapijas vingrojumi, kas piemēroti cilvēkiem ar invaliditāti un traumām. Uzdevumu skaits tiek papildināts un mainīts, balstoties uz jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem 1.

Vietnē, galvenokārt, pieejami vingrojumi, lai uzlabotu spēku, lokanību, kustību apjomu un vispārēju fizisko sagatavotību. Priekšplānā izvirzot vingrojumus, kurus pacients var veikt pats patstāvīgi, bez fizioterapeita vai aprūpētāja palīdzības.

Šīs vietnes mērķi:

 1. Nodrošināt bezmaksas izglītojošus resursus. Šī vietne sniedz iespēju smelties idejas praksē.
 2. Apkopo pieredzējušu fizioterapeitu ārstēšanas stratēģiju un metodes.
 3. Nodrošina līdzekļus, ar kuru palīdzību var dokumentēt izstrādātas ārstēšanas un apmācību idejas.
 4. Piedāvā fizioterapeitiem un citiem funkcionālajiem speciālistiem vienkāršu veidu, kā sastādīt personalizētas vingrojumu programmas saviem klientiem/pacientiem.


Kā norāda Lambert et al., pacienti, ar muskuloskeletālās sistēmas patoloģijām, labāk ievēro patstāvīgu mājas vingrojumu rutīnu, ja vingrojumi izstrādāti https://www.physiotherapyexercises.com/ aplikācijā un tiek sniegta atgriezeniskā saite, salīdzinot ar papīra formāta izdales materiāliem (Lambert et al., 2017)2


Lai iepazītos ar vietnes sniegtajām iespējām:

 1. Atver mājas lapu: https://www.physiotherapyexercises.com/;
 2. Labajā augšējā stūrī veic valodas maiņu, spiežot: LATVIAN;
 3. Izveido programmu: “Meklēt un izvēlēties vingrojumus Jūsu klientam”;
 4. Atlasi uzdevumus pēc atlases kritērijiem un aprakstiem;
 5. Spied: Izvēlēto vingrojumu gala versija: un nosūti pacientam/klientam izveidoto gala versiju. 
 6. Veido programmu arhīvus, veidojot savu lietotājkontu vai lieto programmu bez ielogošanās.

Sīkāku informāciju iespējams atrast šeit!!!


1
  Flynn, Allyson. "Media: Home exercise programs made effortless using the PhysioTherapy eXercises patient app." Journal of physiotherapy 64.2 (2018): 134-135.
2 Lambert, Tara E., et al. "An app with remote support achieves better adherence to home exercise programs than paper handouts in people with musculoskeletal conditions: a randomised trial." Journal of physiotherapy 63.3 (2017): 161-167.

Telerehabilitācija ir veids, kādā mēs kā veselības aprūpes speciālisti varam būt klātesoši saviem pacientiem arī esot fiziski attālināti šajā pārmaiņu pilnajā un neierastajā laikā, sniedzot attālinātu fizioterapijas pakalpojumu, kas atbilst pakalpojuma sniegšanas kvalitātes kritērijiem.

Lai efektīvi un veiksmīgi veiktu attālināta fizioterapijas pakalpojuma sniegšanu, speciālistiem nepieciešama padziļināta izpratne, prasmes un zināšanas par digitālajām tehnoloģijām, to izmantošanu praksē un fizioterapijas labas prakses nodrošināšanas standartiem. 

     Par tēmas aktualitāti, apskatot zinātniskos pierādījumus, kolēģe, fizioterapeite Alise Berga-Kirilova rakstā "Telerehabilitācija – attālinātās fizioterapijas iespējas, efektivitāte un pacientu pieredze'': "Mūsu rīcībā ir veids kā, rūpīgi izvērtējot katru gadījumu individuāli un, ņemot vērā pacienta perspektīvu, var turpināt sniegt kvalitatīvu fizioterapijas palīdzību, tādā veidā nodrošinot terapijas (tai skaitā izglītošanas, atbalsta, intervenču) nepārtrauktību."

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu attālinātu fizioterapijas pakalpojumu, izmantotu plašās pakalpojuma priekšrocības, Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valde aicina Jūs iepazīties ar izstrādāto dokumentu:

''Attālināta fizioterapijas pakalpojuma sniegšanas kvalitātes kritēriji un rekomendācijas ieviešanai praksē.''

2019. gada raksti angļu valodā:

 • Pasaules veselības organizācijas (WHO) vadlīnijas pediatrijā - Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age (lasi šeit).

2012. gada raksti angļu valodā:

 • Raksts - Pieejamās vadlīnijas par rehabilitāciju kardioloģijā - KNGF Guideline Cardiac Rehabilitation:
 • Raksts - Amerikas Fizikālās Terapijas asociācija izdevusi jaunas muguras lejas daļas sāpju vadlīnijas (lasi šeit)

2010. gada raksti angļu valodā:

 • Raksts - The Role of the Scapula in the Rehabilitation of Shoulder Injuries (lasi šeit)
 • Raksts - Nomenclature and Classification of Lumbar Disc Pathology (lasi šeit)
 • Raksts - International Organization of Physical Therapists in Womens Health (lasi šeit)

Hroniskas sāpes bieži rada hroniskus funkcionēšanas traucējumus un ietekmē personas dzīves kvalitāti un labsajūtu ikdienā!

Viena no Vispasaules Fizioterapijas dienas tēmām, ar kuru iepazīstinājām Jūs konferencē ir HRONISKAS TENDINOPĀTIJAS. Pēc literatūras datiem, vismaz 30 procentos no gadījumiem, kad cilvēki vēršas pēc medicīniskās palīdzības saistībā ar muskuloskeletāliem traucējumiem, iemesls ir tendinopātija (Millar et al, 2017).   

Latvijas Fizioterapeitu asociācija izveidotā darba grupa sagatavojusi literatūras apskatu un informatīvu materiālu, apskatot fizioterapijas intervences nozīmi un efektīvākās terapijas tehnoloģijas. Izveidotā infografika palīdzēs sarunās ar personu.

Fizioterapijas tehnoloģiju ietekme hronisku tendinopātiju gadījumā lasi šeit!!!

 

Pasaules Veselības organizācija psihisko veselību definē kā labklājības stāvokli, kad indivīds spēj īstenot savu potenciālu, tikt galā ar ikdienas stresu, produktīvi strādāt un dot ieguldījumu sabiedrībā. Laba indivīda un kopējā sabiedrības psihiskā veselība ir būtisks nosacījums stabilas, drošas un labklājīgas sabiedrības veidošanai.

Latvijas Fizioterapeitu asociācija  kopā ar Psihiskās veselības apakšgrupu ir izstrādājuši informatīvu materiālu, apskatot fizioterapijas intervences nozīmi, ietekmi un pielietošanas specifiku depresijas un trauksmes mazināšanā. 

Fiziskās aktivitātes trauksmes mazināšanai (literatūras apskats) - lasi  šeit. 

Fiziskās aktivitātes un treniņi depresijas simptomu mazināšanā (literatūras apskats) - lasi šeit.

Fiziskās aktivitātes un treniņi depresijas simptomu mazināšanā (video lekcija) - klausies šeit.

 

Papildus tika sagatavotas infografikas, kas uzskatāmā un viegli saprotamā veidā atspoguļo fizioterapijas intervences specifiskumu un ietekmi. 
Info grafiki paredzēti plašai izmantošanai, ar tiem varat dalīties elektroniskā vidē un printētā veidā izmantot savās prakses vietās!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to Top