en

IFOMPT Mugurkaula kakla daļas ietvars ir paredzēts klīniski praktizējošiem fizioterapeitiem. Tas pirmo reizi publicēts 2012. gadā, un kopš 2017. gada dokumentam veiktas korekcijas. Tagad šis dokuments ir pieejams arī latviešu valodā!

Mugurkaula kakla apvidū sastopama virkne potenciālu vaskulāru patoloģiju, kas saistītas ar smadzeņu asins apgādi nodrošinošo arteriālo sistēmu. Tas divos aspektos ietekmē fizioterapeitus, kas strādā ar muskuloskeletālām problēmām:

  1. Pirmkārt, no manuālās terapijas pirmsākumiem ir pieejami klīniski un empīriski dati par neirovaskulārām nelabvēlīgām sekām, kas saistītas ar pacientiem veiktiem terapeitiskiem paņēmieniem.
  2. Otrkārt, pēdējo gadu zinātniskie pētījumi un klīnisko gadījumu apraksti liecina, ka ir virkne arteriālu patoloģiju, kas potenciāli var izpausties kā muskuloskeletālas sāpes un disfunkcija – maskējot vaskulāras problēmas;

Bērnu un pusaudžu traumatisms Latvijā vēl joprojām ir sastopams augstā līmenī, tāpēc Veselības ministrija (VM) šogad ir uzsākusi sabiedrības informēšanas kampaņu ''Pārvērt pārdrošību par drošību!''.

Tās ietvaros no 30. marta līdz 2023. gada vidum notiks izglītojoši pasākumi bērniem un vecākiem par traumatisma riska faktoriem un to novēršanu. Sadarbības veidošanai tiek meklēti speciālisti – fizioterapeiti, kuriem būtu interese piedalīties kampaņas īstenošanā, iesaistoties ''Mobilajās darbnīcās''. Sadarbības speciālistiem tiks nodrošināta samaksa par dalību projektā no 50.00 līdz 100.00 eiro par 1 dienas darbu neatkarīgi no darbnīcu skaita.

No 1.aprīļa, tiek atcelta ārkārtas medicīniskā situācija, kas bija izsludināta kopš pagajušā gada 7.oktobra. Tiek atcelti līdzšinējie epidemioloģiskās drošības pasākumi. Daži no tiem tiks saglabāti tikai vidēs, kur ir īpaši augsts inficēšanās risks.

Noteikumi, kas paliek spēkā un jāņem vērā veselības aprūpes iestādēm no 1. aprīļa:

Darba pienākuma veikšana

  1. Darbiniekiem, kuriem ir tiešs kontakts ar klientiem, vajadzēs būt vakcinētiem pret Covid-19 ārstniecības iestādēs un ieslodzījuma vietās. Izglītības iestādēs darbiniekiem, kuriem ir tiešs kontakts ar izglītojamajiem, vajadzēs vakcinācijas pret Covid-19 vai pārslimošanas sertifikātu līdz šā mācību gada beigām.

   

Labdien, cienījamie kolēģi!

Lai apzinātu Jūsu redzējumu, vajadzības un intereses, LFA valde aicina BIEDRUS aizpildīt aptaujas anketu. Aizpildīšanas ilgums - aptuveni 7 minūtes. Aptauja ir anonīma, tajā iekļauti jautājumi, kas ir būtiski mērķtiecīgas LFA turpmākās darbības nodrošināšanai. Jautājumi ir visaptveroši, iekļauj LFA virzības un informācijas aprites procesu vērtējumu, kā arī biedru vajadzību un interešu apzināšanu.
 
Anketai ir divi galvenie mērķi:
• noskaidrot LFA darbības novērtējumu;
• noskaidrot fizioterapeitu pašvērtējumu attiecībā uz savām zināšanām.

APTAUJAS ANKETA PIEEJAMA ŠEIT!!!

Liels paldies!

Labdien, cienījamie LFA biedri un pārējie interesenti!

Ir grūti atrast īstos vārdus, lai cieņpilni aprakstītu notikums Ukrainā un Krievijas agresiju. Situācija, kas neatstāj vienaldzīgus un liek atrast iespējami labāko veidu kā iesaistīties! Rodas sajūta, ka Krievijas armija un valsts vadība zaudējusi cilvēcību pazīmes un aizmirsusi par cilvēktiesībām, tiesībām uz dzīvību, brīvību un vienlīdzību. 

Ko mēs varam darīt?

• Varam atbalstīt Ukrainas tautu ar mums pieejamajiem resursiem. Varam sniegt finansiālu palīdzību portālā www.ziedot.lv

Ko mēs varam darīt?

• Varam palīdzēt personām, kas devušieās bēgļu gaitās Gribu palidzēt bēgļiem

Ar cieņu
LFA valde
Go to Top