Ētikas komitejas uzruna fizioterapeitiem!

Labdien, cienījamie kolēģi,

   Sākot ar šā gada aprīli, ir uzsākusi darbību Latvijas Fizioterapeitu asociācijas (LFA) Ētikas komiteja. Ētikas komitejas viens no uzdevumiem ir sniegt LFA biedriem konsultācijas un ieteikumus ar medicīnas ētiku saistītajos jautājumos. Esošajā epidemioloģiskajā situācijā Ētikas komiteja, lūdz, fizioterapeitiem, runājot ar pacientiem, klientiem un citādā veidā (piemēram, sociālajos tīklos un mēdijos), paužot savu profesionālo viedokli, nepārkāpt fizioterapeita kompetences un ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus, normatīvos aktus un rīkojumus attiecībā uz Covid - 19 pandēmiju.

 

   Ētikas komiteja atgādina, ka fizioterapeitam, balstoties uz LFA Ētikas kodeksu, ir jāievēro tādi ētikas principi kā:

  • Ievērot fizioterapijas jomu reglamentējošos Latvijas Republikas normatīvos aktus (2.2.);
  • Uzņemties atbildību par savu lēmumu pieņemšanu (2.3.);
  • Fizioterapeits nodrošina, ka viņa rīcība visos apstākļos ir profesionāla (3.3.);
  • Fizioterapeits ievēro LR saistošos normatīvos aktus un fizioterapeita darbību regulējošo iestāžu norādījumus (4.1.);
  • Fizioterapeits neizmanto nepatiesus, kaitējošus, maldinošus, negodīgus vai sensacionālus paziņojumus vai pretenzijas (9.5.);
  • Kā profesionālā darbībā, tā privātā dzīvē fizioterapeits atturas no tādas uzvedības vai rīcības, kas var apkaunot viņa profesiju vai radīt šaubas par viņa godīgumu (9.7.).

LFA Ētikas kodeksu lasi šeit.

Ar cieņu LFA ētikas komiteja

Go to top