Eiropas sabiedrības veselības nedēļa

Eiropas sabiedrības veselības nedēļa
European Public Health Week (EUPHW)

2021. gada 17. - 21. maijs


Eiropas sabiedrības veselības nedēļas mērķi ir: 

• Pārliecināt par sabiedrības veselības un iekļaujošākas sabiedrības nozīmi Eiropā
• Vērst uzmanību un stiprināt informētību par piecām konkrētām sabiedrības veselības tēmām saskaņā ar atslēgas organizācijām Eiropas līmenī
• Radīt uzticību un inovatīvas sadarbības formas starp visiem profesionāļiem, kas darbojas sabiedrības veselības jomā vietējā, nacionālā, reģionālā un Eiropas līmenī.

Lasīt tālāk ...

Piesakies studentu tīklam!!!

Piesakies studentu un jauno profesionāļu tīklam!!!

Latvijas Fizioterapeitu Asociācija dibina tīklu, kur satikties visiem Latvijas fizioterapijas studentiem un profesionālo gaitu uzsācējiem, saņemot atbalstu no pieredzējušiem speciālistiem un akadēmiķiem.

Savstarpējo projektu veidošana, karjeras ceļu apzināšana un voluntēšanas iespējas ir tikai dažas no iespējamajām aktivitātēm, ko var izmantot, iesaistoties Studentu un Jauno Profesionāļu tīklā.

Lasīt tālāk ...

Medicīnas darbiniekiem valsts SARS-CoV-2 vīrusa testēšana brīvdienās gan Rīgā, gan ārpus Rīgas

Veselības inspekcija medicīnas darbiniekiem dod iespēju veikt valsts apmaksātu SARS-CoV-2 vīrusa testu siekalās:

 • Rīgā – sestdienās, svētdienās;
 • ārpus Rīgas – sestdienās.
Lasīt tālāk ...

Aktuāla informācija fizioterapeitiem!

Aktualitātes, kas ir saistošas arī fizioterapeitiem:

1. Informācija no Nacionālā veselības dienesta par ambulatora pakalpojuma sniegšanu

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, Nacionālais veselības dienests (NVD) atgādina, ka gadījumos, kad nepieciešama medicīniska palīdzība, vispirms jāsazinās ar ģimenes ārstu vai nepieciešamo ārstniecības pakalpojumu sniedzēju telefoniski vai elektroniski. Bez iepriekšēja pieraksta doties nedrīkst, tostarp arī gadījumos, ja ir ģimenes ārsta nosūtījums pie ārsta speciālista vai nepieciešama konsultācija akūtas saslimšanas vai hroniskas vainas paasinājuma gadījumā.

Vienlaikus NVD informē, ka sākot ar šā gada novembri Covid-19 pozitīviem pacientiem un kontaktpersonām, kuru veselības stāvoklis  neļauj gaidīt nepieciešamā pakalpojuma saņemšanu pēc atveseļošanās, ir iespēja saņemt ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus konkrētās ārstniecības iestādēs (piemēram, rentgens, ginekologs, ķirurgs, kardiologs, laboratoriskie izmeklējumi u.c.). Ārstniecības iestāžu un pakalpojumu saraksts pieejams NVD mājas lapā vai nepieciešamo informāciju iespējams noskaidrot, zvanot uz NVD bezmaksas konsultatīvo tālruni 8000 1234.

Plašāka informācija un vizuālie materiāli pielikumā vai NVD mājaslapā: www.vmnvd.gov.lv

Lasīt tālāk ...

Ētikas komitejas uzruna fizioterapeitiem!

Labdien, cienījamie kolēģi,

   Sākot ar šā gada aprīli, ir uzsākusi darbību Latvijas Fizioterapeitu asociācijas (LFA) Ētikas komiteja. Ētikas komitejas viens no uzdevumiem ir sniegt LFA biedriem konsultācijas un ieteikumus ar medicīnas ētiku saistītajos jautājumos. Esošajā epidemioloģiskajā situācijā Ētikas komiteja, lūdz, fizioterapeitiem, runājot ar pacientiem, klientiem un citādā veidā (piemēram, sociālajos tīklos un mēdijos), paužot savu profesionālo viedokli, nepārkāpt fizioterapeita kompetences un ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus, normatīvos aktus un rīkojumus attiecībā uz Covid - 19 pandēmiju.

Lasīt tālāk ...

Anketa mediķiem, kuri ir gatavi papildus iesaistīties COVID-19 pacientu aprūpē

Veselības inspekcija aicina mediķus, kuri nepieciešamības gadījumā ir gatavi papildus iesaistīties COVID-19 pacientu aprūpē, aizpildīt anketu.


Anketu lūgums aizpildīt:

 • praktizēt tiesīgiem ārstiem, māsām, ārsta palīgiem, māsu palīgiem,
 • fizioterapeitiem, ergoterapeitiem,
 • biomedicīnas laborantiem, laboratorijas speciālistiem,
 • kā arī rezidentiem, medicīnas asistentiem vai medicīnā studējošajiem,
 • kuri ir gatavi nepieciešamības gadījumā palīdzēt un uzņemties apmaksātu papildu darbu.

Anketa šeit: https://arka.vide.gov.lv/. Lai to aizpildītu, nepieciešams autentificēties caur www.latvija.lv portālu. 

Lasīt tālāk ...

Vispasaules Fizioterapijas diena 2020. gada 8. septembris

Vispasaules Fizioterapijas diena 2020. gada 8. septembris

Kolēģi, iesaisties! 


Cienījamie kolēģi!

Šī gada Vispasaules Fizioterapijas dienas uzmanības centrā ir rehabilitācija pēc COVID-19 un fizioterapeitu loma to cilvēku ārstēšanā un rehabilitācijā, kas cietuši no COVID-19.

Vispasaules Fizioterapijas dienas kampaņas galvenie ziņojumi ir šādi:

 • vingrinājumiem var būt svarīga loma personas atveseļošanās no COVID-19 procesā
 • kā kustību eksperti fizioterapeiti prot īstenot terapijas gaitu, izmantojot atbilstošus vingrojumus, kas palīdzēs atveseļoties
 • cilvēkiem, kuri pārslimojuši COVID-19 smagā veidā, būs nepieciešama rehabilitācija un fizioterapija, lai atveseļotos no slimības ārstēšanas sekām
 • attālinātas fizioterapijas pieejamība var palīdzēt cilvēkiem piekļūt fizioterapeita sniegtajam atbalstam, lai palīdzētu viņiem pārvaldīt COVID-19 atstāto ietekmi
 • attālināta fizioterapija var būt tikpat efektīva fizisko funkciju uzlabošanai kā tradicionālās veselības aprūpes metodes

 

Iesaisties Vispasaules Fizioterapijas dienas aktivitātēs! 

♦ Apskati WCPT sagatavotos informatīvos materiālus - posterus un infografikas. Tie pieejami latviešu valodā! Izdrukā tos un izmanto savā prakses vietā pacientu izglītošanai.

Informatīvos materiālus lejuplādē šeit:

1. POSTERIS I
2. POSTERIS II
3. POSTERIS III
4. POSTERIS IV

5. INFORGRAFIKA I
6. INFOGRAFIKA II

 

   Lai parādītu sabiedrībai cik viegli ikdienas dzīvē ieviest veselības veicināšanas un izkustēšanās aktivitātes, LFA valde aicina biedrus iesaistīties īsa informatīva un aktīva materiāla tapšanā. Aicinām Jūs izveidot īsu (līdz 10 min.garu) video rullīti, kurā parādīti veidi kā izkustēties - visaptverošus uzdevumus veselības veicināšanai un profilaksei dažādām vecuma grupām, kurus var veikt piem., aktīvajā pauzē darba vai mājas vidē. Būtiski, lai videorullītis ir tādā formātā, kuru uzliekot skatītājs var veikt uzdevumu sekojot līdz runātājam. 

Piemēri tēmām, kuras iespējams atspoguļot video materiālā: 

 • līdzsvara treniņš;
 • elpošanas tehnikas; 
 • spēka vingrojumi piem. ķermeņa augšdaļai, ko iespējams veikt sēdus pozā; 
 • vingrojumi kritienu riska mazināšanai senioriem;
 • vingrojumi bērniem aktīvās pauzes nodrošināšanai; 
 • stiepšanās vingrojumi pēc aizvadītas sēdošas darba dienas; 
 • vingrojumi venozās atteces veicināšanai, u.c.

Aicinām Jūs līdz 5.09.2020. iesūtīt sagatavoto materiālu izmantojot https://wetransfer.com/ platformu. Apkoposim iesūtītos video1 un ievietosim LFA Youtube vietnē informējot par to sabiedrību. Saiti ar izveidoto video materiāli nosūtiet uz epastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Nosūtot video materiālu norādiet iesaistīto kolēģu vārdus, uzvārdus un epasta adreses. Kāpēc? Madbaltic 2020 dāvina fizioterapeitiem Vispasaules Fizioterapijas dienā ielūgumus uz Medbaltic izstādi! http://www.bt1.lv/medbaltica/ Ielūgumu saņemsiet elektroniskā veidā savā epastā. 

Atcerieties, šiem uzdevumiem jābūt piemērotiem dažādām vecuma grupām un vērstiem uz profilaksi. Sūdzību, sāpju, nepatīkamu sajūtu vai jautājumu gadījumā rekomendēts vērstiem pie fizioterapeita! Video materiāla nosaukumā atspoguļojiet, kam konkrētie uzdevumi domāti. Piem. elpošanas vingrojumi, kāju stiepšanas vingrojumi. 


Fizioterapeitus Latvijā Vispasaules Fizioterapjias dienā sveic Latvijas Supervizoru apvienība veidojot akciju ''Katram fizioterapeitam savu supervizoru!” Tā ir iespēja ikvienam no mums pieteikties uz bezmaksas supervīzijas nodarbību laika posmā no 4. - 15.Septembrim.

Kas ir supervīzija? Tas ir:

 • konsultatīvs atbalsts
 • vieta, kur pārskatīt un analizēt darbā radušās problēmsituācijas
 • vieta, kur apzināties savus resursus
 • emocionāls atbalsts
 • profesionāla kontrole
 • radošs un elastīgs process
 • veids kā profesionāli pilnveidoties
 • konfidenciāla. 


Supervīzijas var notikt gan individuāli, gan grupu vai komandas ietvaros. Vairāk par supervīziju, supervīzoriem, kas piedāvā bezmaksas sesijas un minēto piedāvājumu - skatiet šeit!!!


LFA patur tiesības video materiālu izvērtēt un nepublicēt Youtube vietnē.

LFA valde

Supervīzijas palīdzības iespējas fizioterapeitiem

Supervīzijas palīdzības iespējas fizioterapeitiem.

    Fizioterapija kļūst arvien pieprasītāka, jo pieaug iespējas un metodes palīdzēt pacientiem atgūt un uzlabot atsevišķu indivīdu un visas sabiedrības veselību. Fizioterapeits sniedz profesionālu pakalpojumu saviem pacientiem, kas pamatā balstas uz zināšanām, prasmēm un profesionālām kompetencēm. Bet efektīvs rehabilitācijas process ir atkarīgs ne tikai no profesionālās izglītības un pieredzes, bet arī no paša fizioterapeita emocionālās iesaistes terapeitiskajā procesā [35]. Līdzīgi kā citās palīdzošās profesijās, fizioterapeita personība ir nozīmīgs darba instruments. Ja speciālistam rodas emocionāls izsīkums, profesionāla izdegšana vai mazinās gandarījums par paveikto darbu, tas ietekmē ne tikai pašu fizioterapeitu, bet arī pacientu aprūpi un arī organizāciju, kurā strādā šis darbinieks [10].
    Psiholoģijas profesori Džons Norkross (Norcross) un Džeimss Gajs (Guy) apgalvo, ka ikviens profesionālis kādā savas profesionālās darbības posmā tiek konfrontēts ar jautājumu par adekvātām rūpēm par sevi. Svarīgi ir saprast, ka rūpes par sevi ietilpst gan personiskās, gan profesionālās attīstības procesā, jo dažādos profesionālās dzīves posmos speciālistam ir jāpārvar atšķirīgi izaicinājumi un grūtības [35]. Tātad, ikvienam palīdzošajās profesijās strādājošam speciālistam būtu regulāri jaizvērtē emocionālie, fiziskie, sociālie un garīgie līdzsvara faktori savā dzīvē. Lai veiktu šo izvērtējumu, nepieciešamas sevis apzināšanās (angļu val. self-awareness) un pašregulācijas prasmes [28, 48, 56]. Neapšaubāmi labāk ir iemācīties laikus atpazīt neuzkrītošās pazīmes, kas liecina par izdegšanu, nevis gaidīt iestājamies pilnīga emocionāla un fiziska nespēka stāvokli. Un ir gudri izstrādāt pašam savu stratēģiju, kā uzturēt sevi vitalitāti gan personīgi, gan profesionāli [35].
   Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts, kuras mērķis ir paplašināt kompetences, nodrošināt un uzlabot profesionālo darba kvalitāti [30, 47]. Ja fizioterapijā, ļoti vienkāršoti sakot, galvenais instruments ir vingrojumi, tad supervīzijas galvenais instruments ir saruna.
    Fizioterapeita supervīzijas individuālais mērķis būtu attīstīt savu personību kā labu instrumentu un iemācīties strādāt gudri, lai uzturētu sevi labā profesionālā formā. Figlijs uzskata, ka realitātes apzināšanās ir bāze cīņā ar darba stresu. Riska faktoru un savu spēju apzināšanās palīdz tālākai efektīvai darba organizēšanai un uzlabo līdzjūtības faktoru [35, 41]. 

Lasīt tālāk ...

Page 1 of 4

Go to top