Filtrs
 • Informācija par Latvijas Fizioterapeitu asociācijas 2011. gada 2. aprīļa semināru

  Latvijas Fizioterapeitu asociācijas 2011. gada 2. aprīļa seminārs
  ,,Multiprofesionāla rehabilitācija bērniem”

   

  Programmā tika iekļautas sekojošas tēmas:

  1. ,,Sociāli medicīniskā rehabilitācijas plāna izstrāde. Nacionālais daudzfunkcionālais atbalsta centrs bērniem ar īpašām vajadzībām. Agrīnas bērnu rehabilitācijas vadlīnijas.”
  2. ,,Rehabilitācijas tehnoloģijas (individuālā rehabilitācijas plāna izstrādes principi, bērns ar īpašām vajadzībām un viņa vecāki multiprofesionālās rehabilitācijas ietvaros, klīnisko gadījumu analīze).”
  3. ,,Funkcionēšanas novērtēšana (novērtēšana un analīze SFK ietvaros, standartizētie novērtēšanas instrumenti bērniem ar funkcionēšanas ierobežojumiem, atlase bērnu iekļaušanai rehabilitācijas programmā).”
  4. ,,Psiholoģiskais atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem. Smilšu spēļu terapija rehabilitācijas procesā – mērķi, iespējas, efektivitāte.”
  5. ,,Funkcionālie aspekti iekļaujošajā izglītībā. Praktiskā pieredze.”
  6. ,,Individuālo tehnisko palīglīdzekļu izvēle un pielāgošana bērniem. Tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas plānošana un organizēšana.”

   
    Sestdienas rītā Biznesa augstskolas ,,Turība” konferenču zālē notika valsts SIA ,,Nacionālais rehabilitācijas centrs ,,Vaivari”” sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti un LFA, Eiropas Ekonomiskās zonas finansētu projektu atbalstīta apmācība rehabilitācijas speciālistiem ,,Multiprofesionāla rehabilitācija bērniem”, kuru apmeklēja liels skaits fizioterapeitu un citu veselības aprūpes speciālistu.

Go to top