LFA valdes informācija par manipulāciju kodiem un apmaksas nosacījumiem ambulatoram fizioterapijas pakalpojumam

A. god., Ļ. cien. kolēģi!

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas (LFA) valde aktīvi piedalās sarunās ar Nacionālo Veselības dienestu (NVD) un Veselības ministriju (VM) organizētajās sanāksmēs par ambulatora rehabilitācijas pakalpojuma apmaksas nosacījumu maiņu un jauno tarifu ieviešanu. 

Lai veiksmīgi nodrošinātu valsts apmaksātu ambulatoru rehabilitācijas pakalpojumu no 2020.gada 1. aprīļa LFA Nacionālajam Veselības dienestam ierosina mainīt šādus punktus un noteikt prasības ārstniecības iestādēm, kas sniedz valsts apmaksātu ambulatoru rehabilitācijas pakalpojumu.

Lasīt tālāk ...

Izmaiņas LFA biedru naudā sākot ar 2020. gadu!!!

IKGADĒJĀS BIEDRU NAUDAS IEMAKSAS APJOMS noteikts LFA statūtos 10. nodaļā Biedru nauda:
• Biedrības biedri maksā biedru naudu, kas ir 30 euro kalendārajā gadā.
• Fizioterapijas studenti maksā 50% no noteiktās biedru naudas 15 euro sākot ar 2020. gadu.

• Ja neesat vēl samaksājuši biedru naudu par 2019. gadu, lūdzu, veiciet iemaksu iepriekš noteikto 20 euro apjomā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformācija

Latvijas Fizioterapeitu asociācija

Reģ. Nr. 40008011680

Veczariņu iela 12, Rāmava

Ķekavas novads

Latvija, LV-2111

e-pasts: fizioterapeitiem@gmail.com 


LFA rekvizīti: 

Latvijas Fizioterapeitu asociācija, 
Reģ. Nr. 40008011680 
SEB banka 
Kods: UNLALV2X 
Konta nr.: LV68UNLA0034102263100

Pieslēgties

Go to top