Jūrmalas pilsētas pašvaldības Labklājības pārvaldes organizētais iepirkums

Aicinām Jūs piedalīties Jūrmalas pilsētas pašvaldības Labklājības pārvaldes organizētajā iepirkumā ar ID Nr.-LP 2016/15 RIK:

"Vingrošanas nodarbību organizēšana fizioterapeita vadībā veselības maršrutā". 

Piedāvājumu skenētu elektroniskā formātā lūdzam iesniegt līdz 2016.gada 30.maijam plkst. 10.00 uz
e – pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Detalizētu informāciju lasi šeit.

Rīgas plānošanas reģiona izsludināts iepirkums

Rīgas plānošanas reģiona izsludināts iepirkums:

"Ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, individuālo vajadzību izvērtēšanas un individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu izstrādes pakalpojums".

Pakalpojuma uzdevumi ir veikt to bērnu vajadzību novērtējumu, kas atrodas Bērnu sociālās aprūpes centros (bez vecāku aprūpes vai ar īpašām vajadzībām). Izvērtējuma ietvaros tiks noskaidrotas mērķa grupas vajadzības no dažādiem aspektiem un izstrādāti katras mērķa grupas personas vajadzībām atbilstošs atbalsta plāns. Teritorija ir Rīga un Rīgas plānošanas reģions.

Lai veiktu izvērtējumu, mēs apzinām šādu jomu speciālistus:

  • Sociālos darbiniekus
  • Speciālos pedagogus
  • Neirologus vai bērnu neirologus
  • Logopēdus
  • Fizioterapeitus
  • Klīniskos psihologus
  • Ergoterapeitus

Šobrīd vēl neesam sameklējuši nepieciešamo fizioterapeitu skaitu. Visiem speciālistiem jābūt darba pieredzei ar bērniem. Pielikumā pievienoju darba uzdevumus, kā arī speciālistu kvalifikācijas prasības.

Lasīt tālāk ...

Jauno biedru vienreizēja iestāšanās maksa

Pēc LFA statūtiem biedru naudas apmērs 20 € gadā, studentiem - 10 € gadā.

Jaunajiem biedriem
un arī tiem kuri atkārtoti reģistrējas pēc izslēgšanas LFA papildus jāiemaksā VIENREIZĒJA iestāšanas maksa 10 €

Satūtu grozījumi veikti atkārtotā biedru kopsapulcē 2015. gada 26. martā.
Protokolu lasi šeit!

Kontaktinformācija

Latvijas Fizioterapeitu asociācija

Reģ. Nr. 40008011680

Veczariņu iela 12, Rāmava

Ķekavas pagasts, Rīgas rajons

Latvija, LV-2111

e-pasts: fizioterapeitiem@gmail.com 


LFA rekvizīti: 

Latvijas Fizioterapeitu asociācija, 
Reģ. Nr. 40008011680 
SEB banka 
Kods: UNLALV2X 
Konta nr.: LV68UNLA0034102263100

Pieslēgties

Go to top